beeldgedichten
DOMME VRAAG !
DE WORKSHOP
INSCHRIJVEN
BEELD
RAQ
FEEDBACK

BEELDGEDICHTEN


workshop domme vragen stellen


Beeldgedichten (work-in-progress)

Tekst, foto en design van/door Margriet Kicks-Ass ©


Tekstmolen
Minuscule bekjes
Gelukkig kinderloos
Eénrichtingsverkeer
Ruilbaar
Intuïtief geregeld
Visitekaartje
Gevloerd electrisch
Lunchpakket
Onoverwinnelijk
Typisch
Alzheimer
Ik dacht te zijn
Opluchting
Misrekening
Blijgeestig opgeruimd
Tevergeefs tot stilstand gekomen
Checklist
Put
Losgerukte hechting
Wat ontkend wordt, groeit -
Vast en zeker
Achter de feiten aangelopen
Begoocheling
Geabsorbeerd ontzag
Is Olympus harder dan beton?
Comfortzone
Bronzen beeld met oostenwind
Misvatting
Massief bezet
Vakantie
Vertekening
Wetmatig verheugend inzicht
Geslaagd
Verdwijntruc
Laat je pijl en boog maar thuis
Herinneringsverfraaiing
Omgekeerd evenredig
Tegenpolig aangesloten
Altijd
Zweefvlucht
Nieuw sprookje
Wensbare herinnering
Beroepsdeformatie
Uitgeteld
Verpletterend
Teveel beloofd

hoezo


powered by Margriet Kicks-Ass © 2021